Home Regelgeving
Regelgeving

Overheden, Schaal, Corporate lobby, Mededinging, WTO/GATS, Privacy, Anders

AddThis Social Bookmark Button


Vrije zadenvermeerdering en -doorgifte vs. dominantie door agrobedrijven (en retail)
donderdag 14 februari 2013 16:09

Op 2 en 3 maart vindt er weer sowingthefutureeen Reclaim
the Seeds-
zadenbeurs plaats.
Een belangrijke reden om dit te organiseren
zijn aanstaande veranderingen op gebied
van de Europese zaad-regelgeving.
Het ziet er niet goed uit voor de agrarische
biodiversiteit en de positie van akkerbouwers
en (hobby-)tuinders die zelf zaden willen

bewaren en ruilen en die niet afhankelijk
willen zijn van de grote agro-multinationals
(en indirect van supermarktketens).

 

AddThis Social Bookmark Button
 
SOMO: "Nederland moet zich nóg sterker maken voor regels tegen voedselspeculatie"
vrijdag 01 februari 2013 16:47

Nederland ondersteunt Europese voorstellen om de marktverstorende speculatie met prijzen van grondstoffen en voedsel tegen te gaan. Maar de Nederlandse politiek moet de komende weken haar rug recht houden om mazen in de wet te voorkomen. Volgens senior onderzoeker Myriam Vander Stichele van SOMO moet er daadwerkelijk paal en perk worden gesteld aan die schadelijke speculatie. Op 30 januari hield ze Tweede Kamerleden voor dat die hun invloed kunnen gebruiken om strikte regelgeving en toezicht veilig te stellen, vooruitlopend op Europese besluiten die hierover in de eerste helft van 2013 worden genomen.

AddThis Social Bookmark Button
 
Albert Heijn 'repareert' privacybeleid van 'Mijn Bonus' om sankties CBP te ontlopen. Maar is dat genoeg?
donderdag 15 november 2012 03:30

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens kan het privacybeleid rond de bonuskaart van Albert Heijn niet door de beugel. De super heeft nu een en ander aangepast om sankties te voorkomen. Met de expliciete toestemming van zijn klanten, kan AH daarna gewoon doorgaan met verzamelen en verwerken van persoonsgegevens om de concurrentie voor te blijven... Kan nieuwe EU wetgeving de privacy van de consument garanderen?

AddThis Social Bookmark Button
 
Carrefour verplicht om overgebleven producten aan kansarmen te schenken
vrijdag 13 juli 2012 17:44

De Carrefour-supermarkt in het Waalse Herstal werd bij de vernieuwing van zijn vergunning door de burgemeester verplicht gesteld om alle niet-verkochte voedingswaren aan verenigingen voor kansarmen te schenken. Een initiatief dat wellicht elders in Wallonië navolging krijgt...

AddThis Social Bookmark Button
 
"Europees biobrandstoffenbeleid schaadt wereldwijde voedselvoorziening"
zondag 03 juni 2012 18:45

Wetenschappers: "Het (Europese) 'biobrandstoffenbeleid' gaat ten koste van de voedselvoorziening in de wereld. Door de productie van tarwe, maïs, palmolie en suikerbiet als grondstof voor biobrandstof, raakt de fosfaatvoorraad sneller op en is er minder kunstmest beschikbaar voor de (industriële) voedselproductie. Energieopwekking uit zonlicht, windkracht en biogas is een beter alternatief".

AddThis Social Bookmark Button
 
Zembla over voedselverspilling en houdbaarheidsdata
vrijdag 09 maart 2012 23:53

Vanavond (9 maart) uitgezonden maar nog steeds te zien: een uitzending van Zembla over het weggooien van bruikbaar voedsel (en waarom), over (de onzin van) houdbaarheidsdata, over het streven naar duurzaamheid, en over skippers en "over datum eetclub".

AddThis Social Bookmark Button
 
"Europese progressieven mede-verantwoordelijk voor de voedselcrisis"
donderdag 08 maart 2012 10:35

Volgens Niek Koning, universitair docent aan de Wageningen Universiteit, laten de progressieve (euro)parlementariërs zich een rad voor ogen draaien waar het gaat om de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid. De speculanten moeten niet worden aangemerkt als de schuldigen van de voedselcrisis, maar het beleid moet drastisch anders.

AddThis Social Bookmark Button
 
Baas ontduikt belastingen via joint-venture met Ahold, werknemers willen ook hun deel
zaterdag 07 januari 2012 10:39

Portugese supermarktmedewerkers claimen het recht op Nederlandse minimumloon wegens belastingontduiking door hun baas via een joint-venture met Ahold.

AddThis Social Bookmark Button
 
Europese Voedsel Veiligheids Authoriteit onder vuur wegens sterke banden met industrie
dinsdag 11 oktober 2011 16:13

Maatschappelijke organisaties zullen op woensdag 12 oktober de onafhankelijkheid van de European Food Safety Authority (EFSA) aan de kaak stellen tijdens een belangrijke stakeholder-bijeenkomst na berichten over verschillende gevallen van belangenverstrengeling en nauwe banden met de industrie.

AddThis Social Bookmark Button
 
Wal-Mart en Zuid-Afrika: internationale handelsverdragen gaan boven nationale wetgeving
zaterdag 04 juni 2011 22:23

Het Britse Guardian meldde op 1 juni dat de mededingingsautoriteit in Zuid-Afrika toestemming [1] gaf aan het Amerikaanse supermarktbedrijf Wal-Mart om een meerderheidsbelang van 51% te verwerven van het in Johannesburg gevestigde Massmart. De overname bedraagt 2,4 miljard dollar. Het Massmart-concern omvat negen groothandels- en winkelketens en telt in totaal 288 winkels in 14 Afrikaanse landen. Deze zaak wordt gezien als een testcase voor grote buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika, aldus de Guardian.
De kwestie heeft ook tot grote opschudding geleid en krijgt mogelijk nog een staartje.

AddThis Social Bookmark Button
 
Teken mee voor een eerlijk Europees investeringsbeleid (ook mbt. supermarktketens)
zaterdag 26 februari 2011 18:44


Op dit moment wordt in de Europese Unie gediscussieerd over het buitenlandse investeringsbeleid onder het nieuwe Lissabon Verdrag. Het huidige beleid verschaft multinationale ondernemingen (zoals grote supermarktketens) erg veel bescherming van hun buitenlandse investeringen (lees: vooral marktvergroting door bedrijfsovernames). Dit gaat vaak ten koste van de beleidsruimte van overheden (sociale, economische en milieuregels) en van de portemonee van de belastingbetalers (schadevergoedingen wegens "gederfde winsten" en hoge juridische kosten). Het Seattle-to-Brussels network (S2B) is een petitie gestart voor een eerlijk Europees investeringsbeleid. De petitie zal voor begin april worden overhandigd aan de Europese parlementariërs. Aan individuen en maatschappelijke organisaties het verzoek om de petitie te ondertekenen en mee te helpen de campagne meer bekendheid te maken.

AddThis Social Bookmark Button
 
Agrifood-keten: kritiek op de Nederlandse Mededingingsautoriteit
donderdag 30 december 2010 13:19
Ruim anderhalf jaar geleden startte de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa een diepgaand onderzoek naar de verdeling van kosten en opbrengsten in de groente- en fruitsector. Begin december 2009 presenteerde de NMa een rapport dat veel kritiek losmaakte, maar dat ook een belangrijke rol speelde bij een Tweede Kamer-hoorzitting in februari dit jaar. De recente publicatie van een SEO-onderzoek en het vermoeden van kartelvorming door drie paprikatelers ontlokte weer een golf van kritiek op de standpunten en positie van de mededingingsautoriteit.
AddThis Social Bookmark Button
 
Verklaring van Utrecht (Platform Andere Landbouw): alternatief voor Commissieplan landbouwhervorming
vrijdag 19 november 2010 17:49
sp 18 november lanceerde landbouwcommissaris Ciolos voorstellen voor de hervorming van het Europese landbouwbeleid vanaf 2013.Het doel is om de landbouwsector meer dynamisch, concurrerend en effectief te maken zodat het in lijn komt met de Europe 2020-strategie voor "sustainable, smart and inclusive" groei. Tot medio 2011 wordt in diverse Europese fora over de plannen gediscusssieerd waarna de Commissie met een wetsvoorstel komt. De plannen, uitgelekt in oktober, riepen veel verontwaardigde reacties op van boeren- en maatschappelijke organisaties in heel Europa, waaronder het Platform Andere Landbouw.
AddThis Social Bookmark Button
 
Pensioenfonds mediasector stopt beleggingen in Wal-mart wegens structurele anti-vakbondshouding
donderdag 28 oktober 2010 10:56

Het Pensioenfonds PNO Media heeft supermarktconcern Wal-Mart op haar uitsluitingslijst gezet omdat het bedrijf doorgaat met het schenden van arbeidsrechten. PNO Media probeerde al sinds juli 2008 - tevergeefs - de voortdurende schending van arbeidsrechten door het Amerikaanse grootwarenhuis aan te kaarten. Maar de Wal-Martleiding weigerde dit punt op de agenda van de aandeelhoudersvergadering zetten.

AddThis Social Bookmark Button
 
Commentaren: Europese Commissie houdt vast aan bestaand Europees landbouwlandbouwbeleid per 2013
maandag 18 oktober 2010 19:54
De afgelopen week becommentarieerden een tweetal journalisten een onlangs uitgelekt document waaruit blijkt dat de Europese Commissie niet van plan is om in te zetten op daadwerkelijke hervorming van het huidige Europese landbouwbeleid. In de EU is afgesproken dat er per 2013 een nieuw beleid moet gelden. Naar verwachting maakt de Commissie op 17 november haar "eerste" voorstellen bekend (die dus nu al zijn uitgelekt) en zal ze in juli 2011 met wetsvoorstellen komen waarover Parlement en Raad zich kunnen uitspreken.

Volgens David Cronin (New Europe) wil de Commissie hooguit wat bijschaven aan een "oneerlijk en niet-duurzaam systeem", maar zal dat verder ongemoeid laten. "In het 12 pagina's lange document is er bijvoorbeeld geen erkenning voor de negatieve gevolgen van de manier waarop ons voedsel tot ons komt in de supermarkten," aldus Cronin. Ook Andrew Willis (EU Observer) concludeerde dat de Commissie het huidige systeem wil handhaven en alleen het systeem van direkte landbouwbetalingen enigszins wil aanpassen.
Ondertussen bemoeit een breed scala aan organisaties in de Europese lidstaten zich actief met deze discussie...

Verder lezenGelekt document: Europese Commissie zet niet in op daadwerkelijke hervorming van het landbouwbeleid per 2013

AddThis Social Bookmark Button
 
20 juli: Van wie zijn de broccoli en de tomaat? Protestactie bij Europees Octrooi Bureau München
dinsdag 20 juli 2010 23:29
De coalitie “No-patents-on-seeds” (NPOS) protesteert vandaag tegen het patenteren van zaden, platen, dieren en voedsel bij het Europees Octrooi Bureau (European Patent Office - EPO) in München. A SEED is aanwezig om bij te dragen en verslag te doen. De gelegenheid is de eerste hoorzitting over een fundamenteel besluit over de aard van Europese patenten.(met toevoeging 21-7)
AddThis Social Bookmark Button
 
«StartVorige12VolgendeEinde»

Pagina 1 van 2
 

RSS Feeds