Economische macht De campagne supermacht belicht de macht van Nederlandse supermarkten van producent tot consument en werkt aan alternatieven die rekening houden met de belangen van mens en milieu. http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31 2013-04-17T18:30:34Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management EU Sociaal-Economisch Committee: 'Stop misbruik inkoopmacht door grote supermarktketens!' 2013-02-20T22:55:07Z 2013-02-20T22:55:07Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/26-profiteurs/460-eu-sociaal-economisch-committee-stop-misbruik-inkoopmacht-door-grote-supermarktketens Rob harriak7@xs4all.nl <p>Op 13 februari bekritiseerde het Europese Economische en Sociale Committee (EESC) de grote supermarktketens in Europa wegens misbruik van hun inkoopmacht. De retailers vomen een oligopolie (feitelijke marktdominantie) en dat leidt tot marktontregeling en verval van de agrarische voedselsector. Het benadeelt consumenten en leveranciers in grote mate en de Commissie moet volgens het EESC met bindende wet- en regelgeving snel een eind maken aan deze praktijken.</p> <p>Op 13 februari bekritiseerde het Europese Economische en Sociale Committee (EESC) de grote supermarktketens in Europa wegens misbruik van hun inkoopmacht. De retailers vomen een oligopolie (feitelijke marktdominantie) en dat leidt tot marktontregeling en verval van de agrarische voedselsector. Het benadeelt consumenten en leveranciers in grote mate en de Commissie moet volgens het EESC met bindende wet- en regelgeving snel een eind maken aan deze praktijken.</p> Brood-leverancier van Lidl failliet. Over 'plofbakkers', minimumbroodprijs en gedragscode (update) 2013-02-13T16:28:40Z 2013-02-13T16:28:40Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/76-anders/451-brood-leverancier-van-lidl-failliet-over-plofbakkers-minimumbroodprijs-en-gedragscode Rob harriak7@xs4all.nl <p>Bakkerij Delfts Brood gaat failliet. FNV Bondgenoten wijt dit aan de prijsdruk door afnemer Lidl. Lidl ontkent echter. Hoe zit het eigenlijk met die bakkerijsector? <em><span style="text-decoration: underline;">Update 15 febr</span>: er blijkt toch geen faillisement te zijn aangevraagd. Meer hierover in het artikel.</em>&nbsp;</p> <p>Bakkerij Delfts Brood gaat failliet. FNV Bondgenoten wijt dit aan de prijsdruk door afnemer Lidl. Lidl ontkent echter. Hoe zit het eigenlijk met die bakkerijsector? <em><span style="text-decoration: underline;">Update 15 febr</span>: er blijkt toch geen faillisement te zijn aangevraagd. Meer hierover in het artikel.</em>&nbsp;</p> Vrij Nederland over West-Saharaanse bloedtomaten bij Albert Heijn 2012-07-16T22:34:59Z 2012-07-16T22:34:59Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/26-profiteurs/421-vrij-nederland-over-west-saharaanse-bloedtomaten-bij-albert-heijn Rob harriak7@xs4all.nl <p>Deze week besteedde Vrij Nederland aandacht aan 'bloedtomaten' uit West-Sahara. Marokko exporteert op grote schaal tomaten (en andere groenten, en fruit) uit de bezette West-Sahara naar de Europese Unie. Dit zal na oktober toenemen door een nieuw handelsakkoord. De tomaten worden ondermeer verkocht bij Albert Heijn. Schrijver Nieuwenhuis noemt dit 'koloniaal' en 'hypocriet', Koloniaal, want de opbrengst komt niet ten goede aan de bewoners van de West-Sahara. En hypocriet, want AH verschuilt zich achter de EU die hier niet hetzelfde beleid toepast als bij producten uit Palestijns gebied.</p> <p>Deze week besteedde Vrij Nederland aandacht aan 'bloedtomaten' uit West-Sahara. Marokko exporteert op grote schaal tomaten (en andere groenten, en fruit) uit de bezette West-Sahara naar de Europese Unie. Dit zal na oktober toenemen door een nieuw handelsakkoord. De tomaten worden ondermeer verkocht bij Albert Heijn. Schrijver Nieuwenhuis noemt dit 'koloniaal' en 'hypocriet', Koloniaal, want de opbrengst komt niet ten goede aan de bewoners van de West-Sahara. En hypocriet, want AH verschuilt zich achter de EU die hier niet hetzelfde beleid toepast als bij producten uit Palestijns gebied.</p> Prijzenoorlog Albert Heijn ten koste van vrachtwagenchauffeurs en toeleveranciers 2012-03-18T15:12:39Z 2012-03-18T15:12:39Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/26-profiteurs/402-prijzenoorlog-albert-heijn-ten-koste-van-vrachtwagenchauffeurs-en-toeleveranciers Rob harriak7@xs4all.nl <p>Recentelijk startte Albert Heijn een nieuwe prijzenslag. Het is een reactie op dalende omzet en 'klantloyaliteit'. Het concern probeert nu zijn marktaandeel en omzet te vergroten ten koste van (de inkomens van) chauffeurs en toeleveranciers.</p> <p>Recentelijk startte Albert Heijn een nieuwe prijzenslag. Het is een reactie op dalende omzet en 'klantloyaliteit'. Het concern probeert nu zijn marktaandeel en omzet te vergroten ten koste van (de inkomens van) chauffeurs en toeleveranciers.</p> Uitbreiding bonuskaartsysteem Albert Heijn: klantenbinding en meer prijsdruk op fabrikanten 2012-01-10T01:01:16Z 2012-01-10T01:01:16Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/27-machtsverschuiving/388-uitbreiding-bonuskaartsysteem-albert-heijn-klantenbinding-en-meer-prijsdruk-op-fabrikanten Rob harriak7@xs4all.nl <p>Albert Heijn gaat aan de slag met haar bonuskaartenbestand als middel om meer consumenten aan zich te binden, het aankoopbeleid beter af te stellen en wellicht om meer druk te kunnen uitoefenen op fabrikanten en andere leveranciers.</p> <p>Albert Heijn gaat aan de slag met haar bonuskaartenbestand als middel om meer consumenten aan zich te binden, het aankoopbeleid beter af te stellen en wellicht om meer druk te kunnen uitoefenen op fabrikanten en andere leveranciers.</p> 12 nov: 'Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart' (infoavond en discussie, Amsterdam) 2011-11-04T19:59:31Z 2011-11-04T19:59:31Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/76-anders/383-12-nov-vakbonden-en-verzet-in-chili-de-case-van-wal-mart-infoavond-en-discussie-amsterdam Rob harriak7@xs4all.nl <p>Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart.</p> <p><br />Infoavond en discussie over strijd van een brede protestbeweging in Chili.<br />Op 12 november in Amsterdam, georganiseerd door Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.</p> <p>Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart.</p> <p><br />Infoavond en discussie over strijd van een brede protestbeweging in Chili.<br />Op 12 november in Amsterdam, georganiseerd door Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.</p> Verklaring over voedselsouvereiniteit van Nyeleni Europa, en supermarktaktie in Krems 2011-09-04T11:40:09Z 2011-09-04T11:40:09Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/76-anders/379-verklaring-over-voedselsouvereiniteit-van-nyeleni-europa-en-supermarktaktie-in-krems Rob harriak7@xs4all.nl <p>Van 16 tot en met 21 augustus 2011 kwamen in Krems <img style="float: right;" src="http://10.10.10.172:81/images/stories/2011-krems-supermarkspandoek.jpg" alt="" />(Oostenrijk) een paar honderd mensen bijeen voor de eerste Europese conferentie voor Voedselsoevereiniteit. Aanwezig waren vertegenwoordigers en activisten van boerenorganisaties, sociale bewegingen, consumentengroepen en burgerbewegingen. Vanuit Nederland namen 10 mensen deel aan de discussies en werkgroepen. Na drie dagen van vergaderen werd er ook een supermarktaktie gehouden.&nbsp; <p>Van 16 tot en met 21 augustus 2011 kwamen in Krems <img style="float: right;" src="http://10.10.10.172:81/images/stories/2011-krems-supermarkspandoek.jpg" alt="" />(Oostenrijk) een paar honderd mensen bijeen voor de eerste Europese conferentie voor Voedselsoevereiniteit. Aanwezig waren vertegenwoordigers en activisten van boerenorganisaties, sociale bewegingen, consumentengroepen en burgerbewegingen. Vanuit Nederland namen 10 mensen deel aan de discussies en werkgroepen. Na drie dagen van vergaderen werd er ook een supermarktaktie gehouden.&nbsp; Burgerinspectie onthult Monsanto's geheime agenda, en kritiek op 'It's Down to Earth'-conferentie 2010-11-06T17:07:33Z 2010-11-06T17:07:33Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/27-machtsverschuiving/332-burgerinspectie-onthult-monsantos-geheime-agenda-en-kritiek-op-its-down-to-earth-conferentie Rob harriak7@xs4all.nl <p>Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. Monsanto is <span style="font-family: Liberation Serif,serif;">éé</span>n van 's werelds grootste 'life-science'ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren. <br /> De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie <span class="normal">over landbouw en klimaat </span>“It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Hieronder een actieverslag, de oproep daarvoor, een kritiek op de Haagse conferentie door ASEED en een gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties. <em>(red.: de ASEED-tekst is enigszins aangepast, 7 nov.)</em></p> <p>Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. Monsanto is <span style="font-family: Liberation Serif,serif;">éé</span>n van 's werelds grootste 'life-science'ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren. <br /> De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie <span class="normal">over landbouw en klimaat </span>“It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Hieronder een actieverslag, de oproep daarvoor, een kritiek op de Haagse conferentie door ASEED en een gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties. <em>(red.: de ASEED-tekst is enigszins aangepast, 7 nov.)</em></p> Machtsverhoudingen in de cacao 2010-08-01T22:31:29Z 2010-08-01T22:31:29Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/26-profiteurs/307-machtsverhoudingen-in-de-cacao Rob harriak7@xs4all.nl <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } --> <p style="margin-bottom: 0.2in"> <span style="font-family: moz-fixed"><span>Sinds vier overtreft de wereldwijde vraag naar cacaobonen het aanbod. Ook volgend jaar wordt een vraagoverschot verwacht. Wat is de achtergrond van dit aanbodstekort in deze internationale sector? Tegenvallende oogsten, onvoldoende subsidies en investeringscapaciteit van kleine cacaoboeren, en ...financi&euml;le speculatie</span></span><span>.</span><br /> </p> <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } --> <p style="margin-bottom: 0.2in"> <span style="font-family: moz-fixed"><span>Sinds vier overtreft de wereldwijde vraag naar cacaobonen het aanbod. Ook volgend jaar wordt een vraagoverschot verwacht. Wat is de achtergrond van dit aanbodstekort in deze internationale sector? Tegenvallende oogsten, onvoldoende subsidies en investeringscapaciteit van kleine cacaoboeren, en ...financi&euml;le speculatie</span></span><span>.</span><br /> </p> Ahold financierde jarenlang nepactivisten-buro om opmars Wal-Mart in de VS te frustreren 2010-06-13T19:12:25Z 2010-06-13T19:12:25Z http://10.10.10.172:81/economische-macht-othermenu-31/28-marktaandeel/291-ahold-financierde-jarenlang-nepactivisten-buro-om-opmars-wal-mart-in-de-vs-te-frustreren Rob harriak7@xs4all.nl <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } --> <p style="margin-bottom: 0in"> Supermarktketen Ahold heeft jarenlang PR-buro Saint Consulting Group ingehuurd om Wal-Mart te weren uit Amerikaanse gemeenten waar dochteronderneming Giant Food Stores supermarkten exploiteert. Saint Consulting Group - gespecialiseerd in geheime campagnes tegen de concurrenten van zijn opdrachtgevers - ontketende plaatselijke anti-Wal-Mart-campagnes &quot;uit naam van&quot; bezorgde burgers of financierde rechtszaken voor bestaande burgercomittees. Dit blijkt uit een artikel in de Wall Street Journal dat is gebaseerd op interne documenten van het buro en interviews met ex-werknemers.<br /> </p> <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } --> <p style="margin-bottom: 0in"> Supermarktketen Ahold heeft jarenlang PR-buro Saint Consulting Group ingehuurd om Wal-Mart te weren uit Amerikaanse gemeenten waar dochteronderneming Giant Food Stores supermarkten exploiteert. Saint Consulting Group - gespecialiseerd in geheime campagnes tegen de concurrenten van zijn opdrachtgevers - ontketende plaatselijke anti-Wal-Mart-campagnes &quot;uit naam van&quot; bezorgde burgers of financierde rechtszaken voor bestaande burgercomittees. Dit blijkt uit een artikel in de Wall Street Journal dat is gebaseerd op interne documenten van het buro en interviews met ex-werknemers.<br /> </p>