Home Economische macht Machtsverschuiving Monsanto: petitie, film 5-1-10, prijsdruk boeren, lagere GM-normen via vrijhandel, AngryMermaidAward
Monsanto: petitie, film 5-1-10, prijsdruk boeren, lagere GM-normen via vrijhandel, AngryMermaidAward
dinsdag 05 januari 2010 19:05
In dit artikel staat Monsanto centraal: een oproep om een petitie te tekenen tegen de "Monsantonisering" van de voedselketen; de aankondiging van de documentaire "Monsanto, mit Gift und Genen" (Monsanto, met gif en genen) die ARTE-tv vanavond uitzendt; berichten over de forse prijsverhogingen die Monsanto aan boeren oplegt die haar GMO-zaden en het bijbehorende gif gebruiken; en over de dreigende verlaging van Europese normen en regelgeving via het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada; en over de toekenning van de Angry Mermaid Award aan Monsanto.   

* Petitie tegen de "Monsantonisering" van de voedselketen


De No Patents on Seeds-coalitie roept organisaties en individuen op om hun petitie tegen de "Monsantonisering" van de voedselketen te tekenen. Met "Monsantonisering" doelen ze op het feit dat de hele keten van zaad- tot voedselproductie onder controle dreigt te komen van grote, internationale ondernemingen als (Monsanto (VS), DuPont (VS) en Syngenta (Zwitserland). Er is een proces van oligopolie en toenemende concentratie bezig met vernietigende gevolgen voor de inkomens van boeren en voor de voedselzekerheid in de wereld.

No Patents on Seed is een coalitie van boeren-, ontwikkelings- en milieuorganisaties. Sinds de oprichting hebben vele andere organisaties zich aangesloten bij hun wereldwijde oproep van maart 2007 tegen het patenteren van conventionele zaden en dieren (zie: hier).

De huidige petitie gaat over een nieuw type patenten voor planten en dieren dat een gevaar is voor innovatie en voedselzekerheid. Analyse van recente patent-aanvragen door de drie grootste zaadbedrijven Monsanto, DuPont en Syngenta toont aan dat deze bedrijven zich niet alleen de eigendomsrechten van genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren toe-eigenen, maar ook die van conventionele planten en dieren. Het aantal patent-aanvragen uit deze groep stijgt enorm en heeft ook betrekking op de toe-eigening van hele oogsten/opbrengsten en van afgeleide voedselproducten zoals melk, boter, brood. Het bedreigt wereldwijd de inkomens van boeren, de voedselzekerheid en de bio-diversiteit.

François Meienberg van de Berne Declaration: "Een radikale verandering van zowel de patentwetgeving en de praktijk van patentburo's is noodzakelijk om de patenten op planten en dieren ongedaan te maken. Ondernemingen mogen niet in de gelegenheid worden gesteld om door te gaan met het misbruiken en monopoliseren van zaden, planten, boerderijdieren via de patentwetgeving. Anders vormt dit een enorme bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid, voedselsouvereiniteit en innovatie."

Volgens Luis Contigiani van de Federación Agraria Argentina "staan de grote ondernemingen op het punt om de controle over zaden, oogsten, handel en zelfs van de voedselproductie in handen te krijgen. Zo legt Monsanto tarieven op aan Europese importeurs van Argentijnse soja (en afgeleide prodcuten) op basis van zijn patenten hoewel die niet in Argentinie worden erkend. Een voorbeeld van wat er gebert als de genetische hulpbronnen onderworpen worden aan de logica van de monopolisering door patentrechten."

Miguel López Sierra, voorzitter van de COAG, een van de grootste boerenorganisaties in Europa, zei: "Wij roepen de Europese Unie en het Europese Patent Buro (EPO) op te stoppen met het verlenen van deze patenten omdat het gaat om de diefstal van de gemeenschappelijke goederen van boeren en traditionele telers. De bezwaren van boeren, NGO's en uit de VN-rapportage kunnen niet langer worden genegeerd."

De petitie startte op 21 oktober 2009, tegelijkertijd met het uitbrengen van een nieuw rapport door de Speciale Rapporteur voor Voedsel van de VN, Olivier de Schutter, waarin deze er voor waarschuwde dat de patentering van zaden voedselcrises kunnen veroorzaken. Hij riep op tot het op korte termijn vaststellen van nieuwe regels voor het beperken van het patenteren van zaden en dieren.

De petitie van No Patents on Seeds zal op 26 maart 2010 worden aangeboden aan alle regeringen, parlementen en patentburo's, 3 jaar na oprichting van de coalitie en de start van de "Global Appeal against patents on conventional seeds and farm animals".

Individuen kunnen hier tekenen en organisaties hier.


Bron: "STOP ‘MONSANTOSIZING’ FOOD, SEEDS AND ANIMALS!"

 


* Documentaire "Monsanto, mit Gift und Genen" (ARTE tv, 5 januari 2010)


Deze documentaire gaat over het Amerikaanse bedrijf "Monsanto Chemical Works" (kortweg: Monsanto) dat in de vorige eeuw tot een van de grootste chemieconcerns ter wereld werd gerekend en dat nu de wereldwijde marktleider voor biotechnologie is.

Het is een van de meest omstreden bedrijven uit de industriële geschiedenis, ondermeer door de productie van de herbicide "Agent Orange" en het pushen van het gebruik daarvan tijdens de Vietnam-oorlog. "Agent Organg" wordt nu bestempeld als oorlogsmiddel. Verder produceert het bedrijf het omstreden zoetmiddel aspartaam, het in de (Amerikaanse) melkveehouderij gebruikte groeihormoon rBST en de industrieel veel toegepaste en hooggiftige PCB's. Op dit moment heeft Monsanto de eigendomsrechten op 90% van alle geteelde GMO's (waaronder soja-, raapzaad-, maïs- en katoen-variëteiten).

In de dokumentaire wordt nagegaan waarom dit bedrijf de gemoederen zo verhit en wordt uitgelegd wat genetisch veranderde organismen zijn. Ook wordt de vraag gesteld of produkten van Monsanto vloek of zegen zijn voor de mensheid. Er wordt gebruik gemaakt van tot dan toe niet gepubliceerde documenten en van de meningen van wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, benadeelden, advokaten, politici en vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

De maakster deed 3 jaar lang wereldwijd onderzoek en sprak onder andere met boeren uit verschillende landen. Ze laat zien hoe zich achter het publieke image van een schoon en milieuvriendelijk bedrijf een ondernemersbeleid steekt dat zonder enige terughoudendheid is gericht op het marktleiderschap.

De film is in 2007 gemaakt door Marie-Monique Robin en in 2008 al eens op ARTE uitgezonden, voorafgaand aan een debat over de EU en gentech met onder andere Josè Bovè (een video hiervan is te zien op: http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Monsanto-mit-Gift-und-Genen/1912794,CmC=1969082,CmPart=com.arte-tv.www.html).

Een interview met de maakster is hier te zien. Een DVD is te bestellen bij ARTE-tv.

"Monsanto, mit Gift und Genen"
Dinsdag, 5 januar 2010 om 22:40 uur op ARTE-tv

Bron: http://www.arte.tv/de/1912682.html

  


* Forse prijsverhogingen voor Monsanto-boeren


In de maandelijkse nieuwsbrief van GM Watch wordt bericht over hoe Monsanto in hoge mate profiteert van het feit dat het de Amerikaanse markt voor soja, katoen en maïs domineert ("Huge price rises for GM seeds- new report"). De prijzen van de GM-zaden zijn de laatste tien jaar enorm gestegen en ze zijn nu veel hoger dan die van de conventionele zaden. De boeren die ooit in zee gingen met Monsanto zitten nu vast aan de afgesloten contracten. Daarbij mogen ze zelf geen zaden vermeerderen of verdedelen. Monsanto's CEO Hugh Grant gaf aan dat het bedrijf zijn winsten in 2012 wil verdubbelen (ten opzichte van 2007).

Een rapport van het Organic Center concludeert dat de soms verheven retoriek van hen die beweren dat biotechnology het juiste pad is naar wereldwijde voedselzekerheid volledig tegenstrijdig is met wat er nu op de Amerikaanse boerderijen gebeurt die afhankelijk zijn geworden van GM zaden en daarvan de gevolgen ondervinden."

In een rapport van een andere organisatie, de Farmer-to-Farmer-Campaign, wordt ook gerept van de marktdominatie van Monsanto en het misbruiken van haar marktmacht om de prijzen voor boeren te verhogen. Maar ook wordt aangegeven dat het bedrijf verhindert dat boeren toegang krijgen tot niet-GM zaden. ("Monsanto using its market power to hurt farmers- new report").

Terwijl justitie in de VS de ondernemingsstrategieën en licentie-verdragen van Monsanto onderzoekt om na te gaan of het bedrijf de Amerikaanse antikartel-wet heeft overtreden, werd door Associated Press uit vertrouwelijke contracten onthuld, hoe Monsanto concurrenten afperst en kleinere zaadbedrijven in bedwang houdt om zijn dominantie over de vele miljarden grote markt voor GM-gewassen te beschermen (Monsanto's aggressive seed business tactics revealed").

In de nieuwsbrief zijn ook artikelen te vinden over de niet ingeloste beloften van GMO-producenten (resistentie, giftigheid, overdracht naar de mens), gerommel met toetsingsexperimenten in Duitsland, klimaateffecten, Peak Soil en een consumentenwebsite met lijsten van producten zonder GM.


Bron: GMWATCH MONTHLY REVIEW No. 76, van 30 december 2009

 

 
* Verlaging van Europese normen en regelgeving voor GM dreigt door vrijhandelsakkoord EU-Canada

Een alliantie van Canadese organisaties waarschuwde in oktober 2009 dat bepalingen in een nog af te sluiten handelsverdrag tussen de EU en Canada de Europese wet- en regelgeving voor genetisch gemanipuleerde voedsingsmiddelen en gewassen kunnen bedreigen. Volgens de organisaties kunnen de 'vrijhandels'besprekingen er toe leiden dat de EU toegeeft aan de biotechindustrie door de veel zwakkere Canadese GM-regels te erkennen.

Een voorbeeld van de zwakke regelgeving rondom GM in Canada betreft de grootschalige verontreiniging van GM-vlas van Europese (voedsel)producten. Die vlas-variëteit mag niet in de EU worden verbouwd of worden verwerkt in voedingsmiddelen (afgeleide producten), maar is wel in Europa opgedoken. Op het moment van aanvang van de Europees-Canadese onderhandelingen waren supermarkten en andere bedrijven in de EU juist bezig vervuilde importproducten van hun schappen te halen, aldus een woordvoerster van de alliantie. Een ander voorbeeld is dat het Canadese patentburo de nieuwe Monsanto maïs-variëteit 'SmartStax' heeft toegelaten dat noch voldoet aan de Europese GM-normen voor voedselveiligheid noch aan die van de VN.

Volgens Lucy Sharratt, coördinator van het Canadian Biotechnology Action Network, gebruikt Canada GM als breekijzer om de Europese regelgeving open te breken, in plaats van er voor te zorgen dat de exportbelangen van Candese boeren gewaarborgd blijven door het voorkomen van verontreiniging. Woordvoerster Helen Holder van Friends of the Earth Europe zei dat uitlatingen van (de voormalige) Eurocommissaris Fischer-Boel aantonen dat die een persoonlijke kruistocht voertde om de Europese GM-regels te verzwakken. "De Landbouwcommissaris en haar collega's zouden juist de Europese boeren en voedselproducenten moeten steunen die toegang willen tot niet-verontreinigd materiaal. Europe heeft een verantwoordelijkheid om bij Canada aan te blijven dringen op versterking van zijn strategie met betrekking tot illegale verontreiniging," aldus Holder.

De Canadese regering zou afstand moeten nemen van de inzet van grote Canadese ondernemingen, waaronder dochtermaatschappijen van Amerikaanse multinationals als Monsanto, om Europa en Canada elkaars nationale normen en regelgeving te laten erkennen (standpunt van de Canada Europe Roundtable for Business, maart 2009). Canada maakt deel uit van NAFTA - het handelsakkoord tussen de VS, Mexico en Canada - zodat handelsafspraken tussen de EU en Canada wellicht ook een zekere werkingskracht zullen hebben richting de VS waar GM-producten zondermeer zijn toegestaan....

Stuart Trew, trekker van de handelscampagne van de Council of Canadians, is van mening dat de Canada-EU handelsbesprekingen zijn ontworpen om verder te gaan waar de Wereldhandelsorganisatie is blijven steken, door het ongedaan willen maken van beleidsmaatregelen van Europese lidstaten die gericht zijn op het beschermen van gezondheid en veiligheid. Dit beleid van deze EU-lidstaten komt niet overeen met de handelsbelangen voor voedsel en landbouwgrondstoffen. Wij vechten voor strengere regelgeving en willen niet via een bilateraal verdrag slechtere regels en normen opgelegd krijgen. Deze onderhandelingen gaan alleen maar over het tegemoetkomen aan zakenbelangen en ze zijn niet het geschikte forum om te praten over voedselveiligheidsbeleid."


Bron: "European Consumers Warned that Trade Deal with Canada could be used to Weaken GMO Regulations", 22 oktober 2009.

Een voormalige Canadese premier zei te verwachten dat het akkoord in 2011 ondertekend zal worden ("Canada-EU free-trade deal expected by 2011: Quebec representative", Canadian Press, 17 november 2009).

 

 
* Winnaar van de Angry Mermaid Award


Als winnaar van de Angry Mermaid Award 2009 voor de meest kwalijke ondernemerslobby bij de klimaatbesprekingen in Kopenhagen is Monsanto uit de bus gekomen. 10,000 mensen deden mee aan de internetstemming en 37% van de stemmen ging naar het biotech bedrijf.

Monsanto was genomineerd wegens het promoten van zijn GM-zaden en gewassen als oplossing voor klimaatverandering (onder het Clean Development Mechanism) en voor het pushen ervan als agro-brandstoffen. Verder draagt de toename van het aantal hectares GM soja-aanplant in Latijnsamerika bij aan de enorme ontbossing (gesteund door de Round Table on Responsible Soy (RTRS) die GM soja labelde als 'verantwoord') en aan de emissie van broeikasgassen.


De aankondiging van de winnaar door Naomi Klein is te zien op video

Meer informatie: Angry Mermaid

AddThis Social Bookmark Button
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

 

RSS Feeds