Home Economische macht
Economische macht
Machtsverschuiving, Marktaandeel, Prijzenslag, Profiteurs, Anders
AddThis Social Bookmark Button


EU Sociaal-Economisch Committee: 'Stop misbruik inkoopmacht door grote supermarktketens!'
woensdag 20 februari 2013 23:55

Op 13 februari bekritiseerde het Europese Economische en Sociale Committee (EESC) de grote supermarktketens in Europa wegens misbruik van hun inkoopmacht. De retailers vomen een oligopolie (feitelijke marktdominantie) en dat leidt tot marktontregeling en verval van de agrarische voedselsector. Het benadeelt consumenten en leveranciers in grote mate en de Commissie moet volgens het EESC met bindende wet- en regelgeving snel een eind maken aan deze praktijken.

AddThis Social Bookmark Button
 
Brood-leverancier van Lidl failliet. Over 'plofbakkers', minimumbroodprijs en gedragscode (update)
woensdag 13 februari 2013 17:28

Bakkerij Delfts Brood gaat failliet. FNV Bondgenoten wijt dit aan de prijsdruk door afnemer Lidl. Lidl ontkent echter. Hoe zit het eigenlijk met die bakkerijsector? Update 15 febr: er blijkt toch geen faillisement te zijn aangevraagd. Meer hierover in het artikel. 

AddThis Social Bookmark Button
 
Vrij Nederland over West-Saharaanse bloedtomaten bij Albert Heijn
maandag 16 juli 2012 23:34

Deze week besteedde Vrij Nederland aandacht aan 'bloedtomaten' uit West-Sahara. Marokko exporteert op grote schaal tomaten (en andere groenten, en fruit) uit de bezette West-Sahara naar de Europese Unie. Dit zal na oktober toenemen door een nieuw handelsakkoord. De tomaten worden ondermeer verkocht bij Albert Heijn. Schrijver Nieuwenhuis noemt dit 'koloniaal' en 'hypocriet', Koloniaal, want de opbrengst komt niet ten goede aan de bewoners van de West-Sahara. En hypocriet, want AH verschuilt zich achter de EU die hier niet hetzelfde beleid toepast als bij producten uit Palestijns gebied.

AddThis Social Bookmark Button
 
Prijzenoorlog Albert Heijn ten koste van vrachtwagenchauffeurs en toeleveranciers
zondag 18 maart 2012 16:12

Recentelijk startte Albert Heijn een nieuwe prijzenslag. Het is een reactie op dalende omzet en 'klantloyaliteit'. Het concern probeert nu zijn marktaandeel en omzet te vergroten ten koste van (de inkomens van) chauffeurs en toeleveranciers.

AddThis Social Bookmark Button
 
Uitbreiding bonuskaartsysteem Albert Heijn: klantenbinding en meer prijsdruk op fabrikanten
dinsdag 10 januari 2012 02:01

Albert Heijn gaat aan de slag met haar bonuskaartenbestand als middel om meer consumenten aan zich te binden, het aankoopbeleid beter af te stellen en wellicht om meer druk te kunnen uitoefenen op fabrikanten en andere leveranciers.

AddThis Social Bookmark Button
 
12 nov: 'Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart' (infoavond en discussie, Amsterdam)
vrijdag 04 november 2011 20:59

Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart.


Infoavond en discussie over strijd van een brede protestbeweging in Chili.
Op 12 november in Amsterdam, georganiseerd door Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.

AddThis Social Bookmark Button
 
Verklaring over voedselsouvereiniteit van Nyeleni Europa, en supermarktaktie in Krems
zondag 04 september 2011 12:40

Van 16 tot en met 21 augustus 2011 kwamen in Krems (Oostenrijk) een paar honderd mensen bijeen voor de eerste Europese conferentie voor Voedselsoevereiniteit. Aanwezig waren vertegenwoordigers en activisten van boerenorganisaties, sociale bewegingen, consumentengroepen en burgerbewegingen. Vanuit Nederland namen 10 mensen deel aan de discussies en werkgroepen. Na drie dagen van vergaderen werd er ook een supermarktaktie gehouden. 

AddThis Social Bookmark Button
 
Burgerinspectie onthult Monsanto's geheime agenda, en kritiek op 'It's Down to Earth'-conferentie
zaterdag 06 november 2010 18:07

Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. Monsanto is één van 's werelds grootste 'life-science'ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren.
De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie over landbouw en klimaat “It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Hieronder een actieverslag, de oproep daarvoor, een kritiek op de Haagse conferentie door ASEED en een gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties. (red.: de ASEED-tekst is enigszins aangepast, 7 nov.)

AddThis Social Bookmark Button
 
Machtsverhoudingen in de cacao
zondag 01 augustus 2010 23:31

Sinds vier overtreft de wereldwijde vraag naar cacaobonen het aanbod. Ook volgend jaar wordt een vraagoverschot verwacht. Wat is de achtergrond van dit aanbodstekort in deze internationale sector? Tegenvallende oogsten, onvoldoende subsidies en investeringscapaciteit van kleine cacaoboeren, en ...financiële speculatie.

AddThis Social Bookmark Button
 
Ahold financierde jarenlang nepactivisten-buro om opmars Wal-Mart in de VS te frustreren
zondag 13 juni 2010 20:12

Supermarktketen Ahold heeft jarenlang PR-buro Saint Consulting Group ingehuurd om Wal-Mart te weren uit Amerikaanse gemeenten waar dochteronderneming Giant Food Stores supermarkten exploiteert. Saint Consulting Group - gespecialiseerd in geheime campagnes tegen de concurrenten van zijn opdrachtgevers - ontketende plaatselijke anti-Wal-Mart-campagnes "uit naam van" bezorgde burgers of financierde rechtszaken voor bestaande burgercomittees. Dit blijkt uit een artikel in de Wall Street Journal dat is gebaseerd op interne documenten van het buro en interviews met ex-werknemers.

AddThis Social Bookmark Button
 
Uitnodiging: 10 mei, uitwisseling met Coalition of Immokalee Workers (Tomatenplukkers versus Ahold)
woensdag 05 mei 2010 00:19

FNV Lokaal Amsterdam nodigt breed uit voor een uitwisseling met vertegenwoordigers van Amerikaanse tomatenplukkers die zich verzetten tegen uitbuiting door dochterbedrijven van Ahold in de VS. Het vindt plaats op maandagavond 10 mei.

AddThis Social Bookmark Button
 
Onderzoek naar 'ruimtelijke monopolievorming' van supermarkten
maandag 05 april 2010 02:57

Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen moet bijna een op de vier Nederlanders ruim 1 kilometer extra afleggen om in te kunnen kopen bij de concurrent van de dichtstbijzijnde supermarktketen. Nu is Albert Heijn gemiddeld de dichtstbijzijnde supermarkt voor 36 procent van de Nederlandse bevolking. In de grote steden ligt dit percentage veel hoger. "Er moet een gevarieerder aanbod aan supermarkten komen, zodat de onderlinge concurrentie toeneemt en de prijzen kunnen dalen," aldus de onderzoekers, "En daarvoor moeten gemeenten geschikte beleidsinstrumenten krijgen".

AddThis Social Bookmark Button
 
ING: "verandering inkoopsystematiek supermarkten voor groente en fruit door schaalvergroting"
zaterdag 06 februari 2010 18:04
Het Economisch Bureau van het ING verwacht dat de supermarktketens in Nederland toe kunnen met minder leveranciers waar het gaat om de inkoop van groente en fruit. Dit komt door de toenemende schaalvergroting. Telers en handelaren moeten (meer) gaan inzetten op afzetbundeling en afzetgericht denken.
AddThis Social Bookmark Button
 
Monsanto: petitie, film 5-1-10, prijsdruk boeren, lagere GM-normen via vrijhandel, AngryMermaidAward
dinsdag 05 januari 2010 19:05
In dit artikel staat Monsanto centraal: een oproep om een petitie te tekenen tegen de "Monsantonisering" van de voedselketen; de aankondiging van de documentaire "Monsanto, mit Gift und Genen" (Monsanto, met gif en genen) die ARTE-tv vanavond uitzendt; berichten over de forse prijsverhogingen die Monsanto aan boeren oplegt die haar GMO-zaden en het bijbehorende gif gebruiken; en over de dreigende verlaging van Europese normen en regelgeving via het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada; en over de toekenning van de Angry Mermaid Award aan Monsanto.
AddThis Social Bookmark Button
 
EU-wetsvoorstel op komst tegen 'oneerlijke contractuele praktijken' in levensmiddelensector
donderdag 22 oktober 2009 15:44

De EU bereidt nieuwe regelgeving voor tegen 'oneerlijke contractuele praktijken' in de relatie tussen boeren, levensmiddelenfabrikanten en supermarkten. Er is veel onrust onder supermarktconcerns over de mogelijke gevolgen. 

AddThis Social Bookmark Button
 
Greenpeace: productieketens profiteren van ontbossing Amazone, landroof en uitbuiting
zaterdag 06 juni 2009 00:23

Undercover onderzoek door Greenpeace toont aan dat de illegale ontbossing, landroof en uitbuiting in het Amazonegebied gestaag doorgaat. Niet alleen grote Braziliaanse veehouderijen en slachthuizen, maar ook vele Europese, Aziatische en Amerikaanse afnemers van vlees en leer zoals supermarktketens dragen hieraan bij. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de vernietiging van de Amazone en de schending van mensenrechten daar.

AddThis Social Bookmark Button
 


 

RSS Feeds