Home Consumenten Consumentenaktie UPDATE: MakeFruitFair-campagne "Help misbruik van inkoopmacht door supermarkten te stoppen"
UPDATE: MakeFruitFair-campagne "Help misbruik van inkoopmacht door supermarkten te stoppen"
zaterdag 14 januari 2012 02:02

De Make Fruit Fair-coalitie vraagt steun voor haar campagne gericht op makefruitfair  het tegengaan van misbruik van inkoopmacht door supermarkten. De campagne steunt kleinschalige producenten van bananen en ananassen en de plantagearbeiders die ze in dienst hebben. (Met update van 21 januari)De Make Fruit Fair-coalitie, die bestaat uit Peuples Solidaires (Frankrijk), BanaFair (Duitsland), Nazemi (Tsechiƫ) en Banana Link (UK), wil de positie van kleine producenten en plantagewerkers in de bananen- en ananasteelt verbeteren. Ze zijn daartoe een petitie-aktie gestart waarin de Europese Commissie dringend wordt opgeroepen maatregelen te nemen die misbruik van inkoopmacht door supermarkten ten koste van de producenten en werkers tegengaat.

Supermarkten zijn de machtigste spelers in de productieketens van tropisch fruit. Door hun inkoopmacht kunnen ze grote winsten behalen met het uitpersen van producenten van bijvoorbeeld bananen. Ze betalen de producenten veel te lage prijzen zodat die hun werkers zwaar uitbuiten en het niet nauw nemen met het vernietigen van de natuurlijke omgeving in de exporterende landen. Supermarkten kunnen kortingen afdwingen, betalingen uitstellen en dreigen om producenten die niet mee werken van hun leverancierslijst af te voeren. Leveranciers hebben weinig andere keuze dan het accepteren van de opgelegde voorwaarden omdat de supermarkten veel macht hebben binnen de voedselketen en die macht groeit steeds meer.

Het mededingingsbeleid in de EU en in Europese lidstaten richt zich echter niet op misbruik van inkoopmacht en de gevolgen daarvan voor leveranciers van buiten de EU. En nationale wetgeving kan niet effectief worden ingezet om supermarkten aan te pakken voor de negatieve gevolgen van hun inkooppraktijken in export regio's elders in de wereld.

In 2008 riepen maatschappelijke organisaties in Europa de leden van het Europees Parlememnt op om een zogenaamde Written Declaration te ondertekenen waarin de Commissie werd gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van inkoopmacht door supermarkten. De verklaring werd getekend door 436 parlementsleden en vervolgens aangenomen. Als resultaat daarvan hebben de leden van het Business to Business Platform van het High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain een gedragscode ontwikkeld die supermarkten kan stimuleren hun inkooppraktijken te verbeteren. Met haar petitie wil de Make Fruit Fair-campagne consumenten de gelegenheid geven om de lobby richting Europese Commissie te ondersteunen. Die lobby is gericht op het toepassen van de gedragscode buiten de EU zodat ook indirecte leveranciers worden beschermd en zodat de positie van kleinschalige producenten en plantagewerkers daar wordt verbeterd. Om de gedragscode effectief te maken, is het nodig dat er een onafhankelijke instelling komt die toezicht houdt en maatregelen kan opleggen. Maar ook dat anonieme klachten behandeld worden zodat het huidige klimaat van angst wordt tegengegaan waaronder leveranciers van supermarkten lijden.

De coalitie roept consumenten op de campagne te steunen door de petitie te tekenen. Deze petitie gaat niet alleen over de gedragscode en een instelling voor handhaving. Het roept ook op tot verandering van het mededingingsbeleid. Dat beleid zou moeten uitgaan van de rechtvaardige behandeling en eerlijke beloning van degenen die de levensmiddelen produceren die wij op de supermarktplanken vinden. Meer over hoe het nu gaat, is te lezen in het rapport "Competition and the New Slavery" van Iain Farquhar van Banana Link. De petitie is in 6 talen opgesteld. De bijbehordende link verwijst naar de 'lobby-pagina' van de campagne. (Op dit moment werkt de petitie-link helaas niet).

Nagekomen bericht van de organisatoren: De Engelstalige petitie is nu pas van start gegaan. De petitiepagina is hier te vinden. De petitieactie wordt in juni afgesloten met een actie in Brussel. Tot die tijd is het campagnenieuws te volgen op hun website.

Andere manieren om de campagne te ondersteunen zijn door zelf creatieve akties te verzinnen om bekendheid te geven aan de wantoestanden. Zie "Why campaign about bananas and pineapples?" Voorbeelden van aktie zijn het plaatsen van foto's of video's op facebook, het organiseren van een flashmob of van straattheater in een supermarkt of buiten op straat. Maar ook van het schrijven van brieven om te protesteren tegen concrete misstanden in de tropische fruitsector. Zie "Respond to urgent actions".


Bronnen:
- "Stop supermarkets abusing their buyer power," door Jacqui Mackay (Banana Link)

Meer lezen:
- Achtergrondinformatie bij de campagne is hier te vinden.
- "The Abuse of Supermarket Buyer Power in the EU Food Retail Sector - Preliminary Survey of Evidence," door Myriam Vander Stichele (SOMO) en Bob Young (Europe Economics), maart 2009.
- Een andere organisatie die op dit vlak actief is, is de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) die onlangs een campagne getiteld "Rights for people, rules for business" afsloot.

AddThis Social Bookmark Button
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

 

RSS Feeds